İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri

TÜM İŞ EKİPMANLARININ; *Basınçlı kap ve tesisatların (buhar kazanı, boya kazanı, kızgın yağ kazanı, hidrofor, basınçlı hava tankları…)
*Kaldırma ve iletme ekipmanlarının (asma iskele, gırgır vinç, yük asansörü, vinç, caraskal, asansör, yürüyen merdivenler, yürüyen bantlar, forklift, transpalet, liftler…)
*Tesisatların (elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner, yangın tesisatı ve hortumlar, motopomplar, boru tesisatı, havalandırma ve klima tesisatı…)KONTROL BELGELERİNDE BULUNMASI GEREKLİ BÖLÜMLER:
OKU
Tüm İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Belge Bazında Genel Olarak Alınması Gerekli Önlemler(docx)

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikleri gereği işyerlerinde genel olarak belge bazında alınması gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri
OKU
Tüm İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Genel Olarak Sahada Alınması Gerekli Önlemler(docx)

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikleri gereği işyerlerinde (belge dışında) genel olarak sahada alınması gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri
OKU
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri(docx)

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikleri gereği yapı (inşaat) işlerinde alınması gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri. Yapı işleri Çok Tehlikeli Sınıfta yer almakta olup “Hayati Tehlike Oluşturan” hususlar işyerinde İŞİN DURDURULMASINI GEREKTİREN hususlardır.
OKU
Akaryakıt İstasyonlarında Alınacak Önlemler OKU
Akaryakıt Tank Emniyet Mesafeleri

20.05.2007 Tarih ve 26527 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 3 ay sonra 20.08.2007 tarihinde yürürlüğe giren TS 12820 Akaryakıt İstasyonları-Emniyet Gerekleri Standardına (MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ – TEBLİĞ NO: ÖSG-2007/09) ve iş mevzuatına göre düzenlenmiş iş sağlığı ve güvenliği önlemleri. Akaryakıt istasyonları içerisinde kurulmuş ve kurulacak olan LPG otogaz istasyonlarının TS 11939 standardına uygun olmaları mecburidir.
OKU
LPG Otogaz İstasyonlarında Alınacak Önlemler OKU
LPG Tank Emniyet Mesafeleri

09.03.2001 Tarih ve 24337 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 ay sonra 09.03.2001 tarihinde yürürlüğe giren TS 11939/OCAK 2001 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-İkmal İstasyonu – Karayolu Taşıtları İçin-Emniyet Kurallarına (Mecburi Standard Tebliği – Tebliğ No: ÖSG-2001/13-14) ve iş mevzuatına göre LPG otogaz istasyonlarında iş sağlığı ve güvenliği yönünden alınması gerekli güvenlik önlemleri
OKU