VIII. YÖNETİM KURULU

Ali Şahin AKBULUT
Genel başkan
Selçuk ÇEVİRME
Genel başkan vekili
Yılmaz İNCİ
Genel sekreter
Mehmet AK
Genel sayman
Göksel VAROL
Kültür ve yayın işleri sekreteri
Ercan ELEVLİ
Sosyal işler sekreteri
Hasret GENÇ
Üye
Mustafa ÖZDEMİR
Üye
Muharrem TEPE
Üye