IX.YÖNETİM KURULU

Hakkı ŞAHİN
Genel başkan
Hakan KÜÇÜKTÜRK
Genel başkan vekili
Esin FIRAT
Genel sekreter
Hüseyin ATAMAN
Genel sayman
Gonca ŞAHİN
Kültür ve yayın işleri sekreteri
Gonca ŞENER
Sosyal işler sekreteri
Mahmut KESİCİ
Üye
Mustafa İlkan ÖZER
Üye
Durdu Mehmet ÇAKIROĞLU
Üye