I. YÖNETİM KURULU

Filiz ANIK
Genel başkan
Mustafa Kutlay KIRATLI
Genel başkan vekili
Ali Şahin AKBULUT
Genel sekreter
Mehmet TEKELİOĞLU
Genel sayman
Gülcan KAÇAN
Kültür ve yayın işleri sekreteri
Yener GÜVEN
Sosyal işler sekreteri
Ramiz ERKAN
Üye