II. YÖNETİM KURULU

Mustafa Kutlay KIRATLI
Genel başkan
Banu AKKUZU
Genel başkan vekili
Gonca ŞAHİN
Genel sekreter
Ülkü KİRAZ
Genel sayman
Veli Metin ANIK
Kültür ve yayın işleri sekreteri
Rahmi İNAN
Sosyal işler sekreteri
Abdurrahman BAŞKAYA
Üye