VI. YÖNETİM KURULU

İlhan TUNCER
Genel başkan
Selahattin ÇETİNDAĞ
Genel başkan vekili
Şeref ÖZCAN
Genel sekreter
Belgin Saliha DANACI
Genel sayman
Nurşen BİLGİCİ TULGA
Kültür ve yayın işleri sekreteri
Sercan SOYDAN
Sosyal işler sekreteri
Mustafa Kutlay KIRATLI
Üye
Salih YANIK
Üye
Şeref UZMAN
Üye