Tüzükler

Tüzük Adı
MBS Linki
Dayandığı Kanun
1475 Sayılı İş Kanununa Tabi İş Yerlerinde İşverenlerin Kuracakları Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Eğitim ve İşleyiş Esasları Hakkında Tüzük
MBS Linki
1739
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü
MBS Linki
3146
Ereğli Kömür Havzası Maden Ocaklarında Çalışan İşçilerin Sıhhi İhtiyaçlarının Teminine Dair Tüzük
MBS Linki
151
İş Teftişi Tüzüğü
MBS Linki
1475, 5690
Radyasyon Güvenliği Tüzüğü
MBS Linki
2690
Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü
MBS Linki
506
Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük
MBS Linki
6551