176 No’lu Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1995

https://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/WCMS_377309/lang–tr/index.htm

ILO Kabul Tarihi: 22.04.1995
Kanun Tarih ve Sayısı: 04.12.2014/6580
Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 12.12.2014/29203
Bakanlar Kurulu Kararı Tarih ve Sayısı:
Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı:
Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 23 Mart 2015

C176 – Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1995 (No. , 1995 (No. 176)