Etkinlikler

İş Hukukunda Güncel Gelişmeler


28 Haziran 2016 tarihinde Türkiye Noterler Birliği salonunda Ankara Bölge Adliyesi Mahkemesi Daire Başkanı Şahin ÇİL'in oturum başkanlığı yaptığı,...

Sunum-Kayıtlar


“İşletmelerin Tutmak Zorunda Oldukları Yasal Defterler, İşçilere Yapılan Ödemelerden Yasal Kesintiler ve Tahakkuklar, Gerçek-Kaydi Ücret Tespit Yöntemleri” konusunda, İş...

Sunuş-Ücret


“Ücret” başlığı altında, ücretin ödenme zamanı, aylık-maktu ücret, asgari geçim indiriminin hukuki niteliği, ücretin geç ödenmesinde kasıt unsuru, işin...

Seminer -Yapı İşleri


“Yapı İşlerinde Kullanılan İskele Sistemleri ve Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri” konularında 28.09.2014 tarihinde Ankara Sincan İNTES tesislerinde uygulamalı seminer düzenlenmiştir.

Seminer-Sensör


“Otomasyon ile Makinelerde Güvenlik Sistemleri” konusunda Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. firması ile işbirliği yapılarak, -27.01.2015 tarihinde...

ÇALIŞTAY


01.03.2015 Ankara Üniversitesi ATAUM salonunda 01.03.2015 tarihinde aşağıdaki programla gerçekleştirilen “İş Denetiminde Ortaya Çıkabilecek Sorumluluklar” konulu çalıştayımıza katılan meslektaşlarımıza teşekkür...