Yayınlarımız

Yayınlarımız

İş Müfettişleri Derneğinin çıkardığı yayınlar ve dernek üyelerimizin yayınları..

Adı: Teftiş Dergisi

 • Yıl: 2021
 • Yazar: İş Müfettişleri Derneği
 • Konu: Çalışma Yaşamı

Adı: İş Mevzuatı

 • Yıl: 
 • Yazar: İş Müfettişleri Derneği
 • Konu: İş Mevzuatı

Adı: İş Hukukunda Asıl işveren

 • Yıl: 
 • Yazar: İş Müfettişleri Derneği
 • Konu: İş Hukuku

Adı: Çalışma Yaşamında Gelişmeler ve Bakanlık Yapısındaki Etkileri

 • Yıl: 1999
 • Yazar: İş Müfettişleri Derneği
 • Konu: Çalışma Yaşamı


Adı: Değişen İstihdam Biçimleri ve Endüstri İlişkileri

 • Yıl: 2002
 • Yazar: İş Müfettişleri Derneği
 • Konu: İstihdam

Adı: İş Hukukunda İdari Para Cezaları

 • Yıl: 2007
 • Yazar: Ali Şahin Akbulut
 • Konu: İş Hukuku

Adı: İş Hukukunda İdari Para Cezaları

 • Yıl: 2007
 • Yazar: İş Müfettişleri Derneği
 • Konu: İş Hukuku

Adı: Asıl İşveren - Alt İşveren İlişkisi ve Uygulamadaki Sorunlar

 • Yıl: 2009
 • Yazar: İş Müfettişleri Derneği
 • Konu: İş


Adı: İş Güvencesi

 • Yıl: 2000
 • Yazar: İş Müfettişleri Derneği
 • Konu: İş Güvencesi

Adı: Turizmde Emekler

 • Yıl: 
 • Yazar: Ali İhsan Öztürk
 • Konu: Turizm

Adı: 100 Soruda Yabancı Uyrukların Türkiye'de Çalışması

 • Yıl: 
 • Yazar: Ali İhsan Öztürk
 • Konu: Yabancı Uyrukların Çalışması

Adı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal İş Müfettişlerinin Doyumu

 • Yıl: 
 • Yazar: Arif Temir
 • Konu: İş Müfettişleri


Adı: Türkiye'de Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe İstihdam ve Çalışma Koşulları

 • Yıl: 
 • Yazar: İş Müfettişleri Derneği
 • Konu: Tekstil Sektörü

Adı: Çalışma Yaşamında Haklar El Kitabı

 • Yıl: 
 • Yazar: İş Müfettişleri Derneği
 • Konu: Çalışma Yaşamında Haklar

Adı: İş Sağlığı Güvenliğinde Türkiye'nin Avrupa Birliğine Uyum Sorunu

 • Yıl: 
 • Yazar: Bülent Piyal
 • Konu: İş Sağlığı

Adı: Bireysel İş Uyuşmalıkları ve Çözüm Yolları

 • Yıl: 
 • Yazar: İş Müfettişleri Derneği
 • Konu: İş Uyuşmazlıkları


Adı: Çalışma Yaşamının Güncel Sorunları ve Mevzuatımızdaki Yeni Gelişmeler

 • Yıl: 
 • Yazar: İş Müfettişleri Derneği
 • Konu: Çalışma Yaşamı

Adı: Çalışma Yaşamının Güncel Sorunları ve İş Mevzuatı

 • Yıl: 2010
 • Yazar: İş Müfettişleri Derneği
 • Konu: Çalışma Yaşamı

Adı: Çalışma Yaşamı Kongresi

 • Yıl: 
 • Yazar: İş Müfettişleri Derneği
 • Konu: Çalışma Yaşamı

Adı: Çalışma Yaşamı ve İş Denetimi Kongresi

 • Yıl: 2008
 • Yazar: İş Müfettişleri Derneği
 • Konu: Çalışma Yaşamı


Adı: İş Mevzuatı 2. Kitap

 • Yıl: 
 • Yazar: İş Müfettişleri Derneği
 • Konu: İş Mevzuatı

Adı: İş Denetiminde Ortaya Çıkabilecek Sorumluluklar Çalıştayı

 • Yıl: 2015
 • Yazar: İş Müfettişleri Derneği
 • Konu: İş Denetimi

Adı: İş Müfettişlerine Rehber

 • Yıl: 1956
 • Yazar: İş Müfettişleri Derneği
 • Konu: İş Müfettişleri

Adı: Çalışma Yaşamı ve İş Denetimi Kongresi

 • Yıl: 2008
 • Yazar: İş Müfettişleri Derneği
 • Konu: Çalışma Yaşamı


Adı: Türk İş Hukukunda Kısa Çalışma ile Salgın Hastalık Halinde Uygulanan Diğer Hukuki Kurumlar

 • Yıl: 
 • Yazar: Yasemin Yücesoy
 • Konu: Çalışma Yaşamı

Adı: Çalışma Yaşamının Değişim Sürecinde İş Denetimi ve Sosyal Taraflar

 • Yıl: 2002
 • Yazar: İş Müfettişleri Derneği
 • Konu: Çalışma Yaşamı


BİZE ULAŞIN

Bize Mesaj Gönderin ve Yayınlarımız Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

İş Müfettişleri Derneği Yayınları