Kıdem Tazminatı

Kıdem Tazminatı, çalışma hayatının son dönemde önemli gündem konularından birini oluşturmaktadır. İşçi için, işten ayrılırken yasal koşulların gerçekleşmiş olması durumunda hizmet süresine bağlı olarak yapmış olduğu çalışmanın bir nevi karşılığını oluşturan bir ödeme, tazminat sistemidir. İşveren açısından ise öngörülemediği takdirde önemli bir maliyet unsuru oluşturmaktadır. Kıdem tazminatı hesaplanırken işçiye çalıştığı her bir tam yıl için, giydirilmiş brüt ücretinin otuz günlük tutarı ödenmekte olup bir yıldan arta kalan süreler için aynı ücret üzerinden oranlama yapılmak suretiyle tazminat tutarı hesaplanmaktadır.

Uygulamada işçilerin büyük bir bölümünün işten ayrıldıktan sonra çeşitli sebepler ile kıdem tazminatı alamadığı bilinmektedir. Bu durum çalışma hayatında tarafların birbirine güvenini sarsmaktadır. Güven olmayan yerde ise üretimin sağlıklı ve istikrarlı bir biçimde yürütülmesi zorlaşmaktadır. Dolayısıyla kıdem tazminatı konusunun gerek işveren gerek ise işçi kesimi açısından ortak bir noktada buluşularak çözülmesi, Çalışma barışının korunmasında önem arz etmektedir.Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.

İş Müfettişleri Derneği Yönetim Kurulu.

YASAL UYARI
Bu internet sitesi içeriğinde yer alan tüm yazı, isim, unvan, resim, görüntü, fotoğraf, video, müzik, sunum, eğitim materyalleri vb. İş Müfettişleri Derneği’ne ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan hükümlerle hukuki koruma altındadır. Dernekten izin alınmaksızın değiştirilemez, çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz, umuma iletilemez, başka bir lisana çevrilemez. Siteyi kullanan kişiler, ilk defa kullanım anından itibaren bu kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Dernek, bu hakları ihlal eden kişiler hakkında yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.